Stowarzyszenie „Przyjaciel Szkoły”

Stowarzyszenie „Przyjaciel Szkoły” powstało w roku 2001 z inicjatywy rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie.

Od 4.10.2001r. zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń (Nr 1184/00).

Nadrzędny cel Stowarzyszenia to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie. Od kilku lat członkowie Stowarzyszenia finansują zajęcia edukacyjne dla uczniów: j.angielski, plastyka, informatyka. W każdym roku szkolnym tą formą pomocy objętych jest kilkanaście dzieci z naszej szkoły.

Pragniemy poszerzyć grono członków Stowarzyszenia, dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do współpracy.