Najlepszy sportowiec

REGULAMIN NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W LESZNIE

1. W zawodach startują najlepsi uczniowie zakwalifikowani przez nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej do reprezentacji szkoły.

2. Do rankingu zaliczamy wszystkie zawody wynikające z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego i zawody z kalendarza Okręgowego Związku Sportowego.

3. Za starty w zawodach uczniowie otrzymują następująco punkty:

Zajęte miejsce Zawody szkolne i miejskie Zawody rejonowe Finał wielkopolski Zawody z kalendarza Okręgowego Związku Sportowego
Za udział w zawodach 1pkt. 2pkt. 5pkt. 1pkt.
I 3 5 10 6
II 2 4 9 5
III 1 3 8 4
IV 7 3
V 6 2
VI 5 1
VII-X 4
XI-XV 3
XVI-XX 2
XXI-XXV 1

4. Punkty w danym semestrze są sumowane.

5. Ranking ma na celu wyłonienie najlepszego i najwszechstronniejszego sportowca wśród dziewcząt i chłopców w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie.

6. Ranking prowadzony jest przez cały rok szkolny i ogłoszony na zakończenie roku szkolnego przez Dyrektora Szkoły.