Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

„…dobrze ukształtowanego dziecięcia trzeba pilnować, aby równie dobrze rosło, aby tej pierwiastkowej budowy nie nadwyrężało, słabych zaś i źle utworzonych tak należy kierować i prowadzić, aby te zboczenia sprostować i uchybienia ile można naprawić”

Jędrzej Śniadecki

GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA
dla dzieci i młodzieży z rozpoznaną wadą postawy bądź kończyn dolnych.
Zakres postępowania korekcyjnego obejmuje: diagnozowanie i systematyczną kontrolę postawy ciała przez lekarza ortopedę i nauczycieli gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz terapię ruchową.

Proponujemy:
– zajęcia zespołowe na sali gimnastycznej,
– zajęcia indywidualne w ramach instruktażu ćwiczeń domowych,
– pedagogizację rodziców.

Celem postępowania korekcyjnego jest likwidacja wady lub zahamowanie jej dalszego rozwoju.

REJESTARCJA dzieci i młodzieży na zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej odbywa się na podstawie:
1. rozpoznania ortopedycznego,
2. oceny postawy ciała dzieci z klas I przez nauczycieli gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej – na początku roku szkolnego,
3. bilansu zdrowia dzieci z klas III.
Rozpoznanie ortopedyczne należy uaktualniać przynajmniej raz w roku – jest to niezbędne celem prowadzenia działań leczniczych.

ZAJĘCIA ZESPOŁOWE – dla dzieci z klas I- III obejmują tylko uczniów SP 12 i prowadzone są od poniedziałku do piątku, zgodnie z planem lekcji. Zajęcia te są obligatoryjne dla dzieci z rozpoznaną wadą.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży spoza SP 12 są dostępne dla wszystkich zainteresowanych z rozpoznaną wadą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Czas trwania zajęć równa się długości jednostki lekcyjnej – 45 minut.
Zakres działań korekcyjnych obejmuje: wzmacnianie siły mięśni posturalnych, zwiększanie sprawności ogólnej organizmu, niwelowanie przykurczy mięśniowych.

Harmonogram zajęć popołudniowych dla poszczególnych grup wiekowych:
– 14.40- 15.25 klasy IV,
– 15.30- 16.15 klasy V,
– 16.20- 17.05 klasy VI,
– 17.10- 17.55 gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
– zajęcia metodą Dobosiewicz wtorki godzina 16.20- 17.05.
Zapisów można dokonać osobiście w sekretariacie Ośrodka Wad Postawy przy SP 12 lub pod numerem telefonu: (065) 520-02 -39

PRZYGOTOWANIE DIZECKA DO ZAJĘĆ
Pod pojęciem gotowości dziecka do zajęć należy rozumieć posiadanie:
– koszulki z krótkim rękawem, jednolitej barwy, z rozcięciem na plecach,
z naszytymi oznaczeniami wady /kolorowe wstążeczki/,
– spodenek z krótkimi nogawkami /przed kolana/,
– skarpetek ANTYPOŚLIZGOWYCH /dzieci, które nie mogą ćwiczyć
na boso/,
– karimaty /od klasy IV/.

WADY POSTAWY I ODPOWIADAJĄCE IM OZNACZENIA:
– plecy okrągłe – wstążeczka niebieska,
– plecy wklęsłe – wstążeczka żółta,
– plecy płaskie w odcinku piersiowym– wstążeczka zielona,
– plecy płaskie w odcinku lędźwiowym – wstążeczka różowa,
– wady klatki piersiowej (szewska, kurza, pokrzywicza) – wstążeczka brązowa,
– skolioza – wstążeczka czerwona,
– wady kończyn dolnych (kolana koślawe, szpotawe, wady stóp, wadliwy chód) – wstążeczka czarna,
– przykurcze mięśniowe – wstążeczka pomarańczowa.

INSTRUKTAŻ ĆWICZEŃ DOMOWYCH
Rejestracja dzieci na zajęcia instruktażu indywidualnych ćwiczeń domowych odbywa się na podstawie skierowania oraz dokładnego rozpoznania lekarza ortopedy.
Treść zajęć instruktażu ćwiczeń domowych obejmuje:
– omówienie występującej u dziecka wady,
– okresową ocenę sylwetki dziecka,
– nauczanie samooceny i obserwacji postawy ciała przez rodziców,
– zapoznanie ze wskazaniami, przeciwwskazaniami w poszczególnych rodzajach wad,
– pokaz i wyuczenie zestawu indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych,
– systematyczną kontrolę prawidłowości wykonywania ćwiczeń,
– modyfikację zestawu zgodnie z zaleceniami lekarskimi i możliwościami ruchowymi ćwiczącego.

ZASADY UCZESTNICTWA W INSTRUKTAŻU ĆWICZEŃ DOMOWYCH
1. ćwiczącego obowiązuje strój gimnastyczny /koszulka, spodenki/
2. instruktaż odbywa się z obowiązkowym udziałem opiekuna lub rodzica,
3. ewentualne zmiany dotyczące dnia i godziny instruktażu należy zgłaszać wcześniej – telefonicznie lub bezpośrednio nauczycielowi gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.