Oddziały dwujęzyczne i sportowe – harmonogram czynności dla kandydatów

Opublikowano: 18.04.2017 | Kategoria: Szkoła

Przedstawiamy harmonogram czynności dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno, w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego od 18 kwietnia 2017r. do 12 maja 2017r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego od 18 kwietnia 2017r. do 05 maja 2017r.
3. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych 16 maja 2017r.
4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 09 maja 2017r. do 11 maja 2017r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych do 23 maja 2017r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawności fizycznej do 16 maja 2017r.
7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w Rozporządzeniu MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) do 30 maja 2017 r.
8. Złożenie świadectwa promocyjnego szkoły podstawowej do 28 czerwca 2017r.
9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 30 czerwca 2017r.
10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 03 lipca 2017r.