Informacje o klasie VII dwujęzycznej z językiem angielskim

Opublikowano: 31.03.2017 | Kategoria: Szkoła

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Lesznie informuje o otwarciu klasy VII dwujęzycznej z językiem angielskim w roku szkolnym 2017/2018.

Ramowy plan nauczania klasy dwujęzycznej zakłada:

  • nauczanie języka angielskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie nauki w liceum w klasie dwujęzycznej z językiem angielskim lub klasie realizującej program matury międzynarodowej (dodatkowo 2 godziny j. angielskiego),
  • nauczania dwóch przedmiotów dodatkowo w j. angielskim (fizyka i matematyka),
  • nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego nowożytnego.

Klasa jest dedykowana uczniom z obwodu Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie oraz uczniom spoza obwodu szkoły (pod warunkiem wolnych miejsc).

Formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj i w sekretariacie) do klasy VII dwujęzycznej należy składać od 18 kwietnia do 5 maja 2017r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie.

Test predyspozycji językowych odbędzie się 16 maja 2017r. o godzinie 16.00

Zapraszamy!!!