„SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2017″

Opublikowano: 23.02.2017 | Kategoria: Sport

W styczniu nasza szkoła przystąpiła do projektu pt. „SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2017″
 Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
W ramach „SZS 2017” w naszej szkole prowadzone są zajęcia z aerobiku grupowego prowadzone przez p.Ingę Matecką.

Możemy sie pochwalić III miejscem w Rejonowych zawodach strefowych w Aerobiku Grupowym w Rydzynie i takim sposobem dziewczyny weszły do finału, który odbędzie się w Poznaniu
Zajęcia odbywają się w następujących dniach: wtorki od godz.16.45 do 17.45 i w czwartki od godz.16.30 do 17.30.
Zapraszam wszystkie chętne dzieci.
Celem programu:
– stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
-poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
-promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
-zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
-stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
-tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
-optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
-promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
-wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
 
Zadania programu:
 
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.