WF z Klasą!

Opublikowano: 15.10.2014 | Kategoria: Sport

Kolejnym programem do jakiego zgłosiła się nasza szkoła jest „WF z Klasą” , który realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.

            Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia. Dlatego szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów w kilku wybranych dyscyplinach. Jeśli lekcje WF-u są monotonne lub wiążą się z nadmiernym stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej.

Program WF z Klasą wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe – mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza.
Nasz program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.
Przeznaczony jest:
– dla uczniów – żeby chętniej ćwiczyli.
– dla nauczycieli WF – żeby mieli wsparcie w prowadzeniu ciekawych lekcji i dużo dobrych pomysłów.
– dla innych nauczycieli – bo uczniowie aktywni fizycznie lepiej pracują na lekcjach.
– dla dyrektorów – żeby dbali o lekcje WF-u w swojej szkole.
– dla rodziców – żeby nie wystawiali niepotrzebnych zwolnień.